POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO

Požar avtomobila
Strokovno gašenje gorečega avtomobila
Spust iz višin
Potrebna izjemna pripravljenost
Obvezna vsakodnevna usposabljanja
Zagotavljanje visoke usposobljenosti
Vrvna tehnika
Reševanje iz težko dostopnih globin
Potapljaška enota
Izvajanje rednih potopov
Kolesarska ekipa
Aktivno udeleževanje kolesarskih tras
Polno razit požar
Izjemno visoke temperature
Skrb za okolje
Čistilna akcija ribnika
Oseba v zaledenelem ribniku
Strokoven izvlek osebe
slbghrnlenfrdehuitnoplruessv

Statistika intervencij

V letu 2016 smo opravili 592 intervencij, ali povprečno 1,62 intervencije na dan. Vse intervencije so bile izvedene v skladu s pravili stroke in učinkovite. Na opravljeno delo smo prejeli nekaj pohval in nobene pripombe.

Med poklicnimi gasilskimi enotami v Republiki Sloveniji nas število opravljenih intervencij v letu 2016 uvršča v sam vrh opravljenih intervencij. To pogojuje in hkrati opravičuje finančna vlaganja v kadrovsko, materialno in tehnično izgradnjo naše enote.


Preglednica 1: Število opravljenih intervencij na območju regije Posavje po mesecih v letu 2017

STATISTIKA DELA OPERATIVA 2017
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAVGSEPOKTNOVDECSkupaj
Požar objektov, industrija, prometnih sred., razno,..116531415321345
Požari v naravi131162133233148
Tehnična intervencija v prometu in na vodi5317813181086913101
Nesreča z nevarno snovjo3311111213
Tehnična pomoč občanom (ose, odpiranje vrat, pomoč NMP, izlivi vode, iskanje oseb…)51267718121010655103
Ostale intervencije (poplave, delovne nesreče, nesreče na železnici, neurja…)111111612
Skupaj intervencij262824241638462924182128322
Lažni alarmi (industrijski, ostali)111721010451547
Požarne straže (Vipap, Krka, ostalo)321928222017327339553924368
Prevozi vode25214494112237
Ur požarne straže (Vipap, Krka, ostale..)100426475346365462271335165461722
Preventivni pregledi (Vipap, Krka, ostalo…)9084929093909393909390931091
Uporabljenih vozil na intervencijah474845383460744139363651549
Število gasilcev na intervenciji8092866660119144777469731071047
Ur intervencije354428373757763934283148494

 

PGE Krško v veliki meri izvaja tudi preventivne preglede v smislu varstva pred požari na osnovi pogodbenih obveznosti naših naročnikov.

Enota se za posredovanje ob vsakovrstnih nesrečah še posebej skrbno in odgovorno pripravlja v organizacijsko kadrovskem in tehničnem pogledu.

Število opravljenih prevozov vode se je v zadnjem letu povečalo zaradi pokrivanja izpadov pri oskrbi z vodo za potrebe podjetja Kostak d.d. Krško.

Izpostavljeni prispevki