POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO

Spust iz višin
Potrebna izjemna pripravljenost
Obvezna vsakodnevna usposabljanja
Zagotavljanje visoke usposobljenosti
Polno razit požar
Izjemno visoke temperature
Oseba v zaledenelem ribniku
Strokoven izvlek osebe
Vrvna tehnika
Reševanje iz težko dostopnih globin
Požar avtomobila
Strokovno gašenje gorečega avtomobila
Skrb za okolje
Čistilna akcija ribnika
Kolesarska ekipa
Aktivno udeleževanje kolesarskih tras
Potapljaška enota
Izvajanje rednih potopov
slbghrnlenfrdehuitnoplruessv

Predpisi


Zakonska ureditev varstva pred požarom in gasilstva

Organiziranost Poklicne gasilske enote Krško temelji na sledečih zakonih:

   • Zakon o gasilstvu, Uradni list RS, št. 113/05;
     uradno prečiščeno besedilo – Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gasilstvu,
     Uradni list 91/2005
   • Zakon o zavodih, Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96;
   • Zakon o varstvu pred požarom, Uradni list RS, št. 71/93, št. 87/01; 3/2007, uradno prečiščeno besedilo
   • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred požarom, Uradni list 105/2006
   • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uradni list RS, št. 51/06;
   • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred naravnimi in drugim nesrečami,
     Uradni list 28/2006
   • Zakon o varstvu pred utopitvami, Uradni list 42/2007
   • Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč,
     Ur. l. RS, št. 22/99;
   • Odlok o organiziranju javnega zavoda Poklicne gasilske enote Krško
     (Ur.l. RS št. 24/91, 92/99, 22/00, 75/00, 15/17);
   • Statut Poklicne gasilske enote Krško z dne 06.06.2017;
   • Pogodba o opravljanju nalog zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
     nalog tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu ter drugih nalog širšega pomena,
     sklenjena z Ministrstvom za obrambo – URSZR;
   • Program varstva pred požarom v občini Krško;
   • Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ur.l. RS št. 44/02;
   • Pravilnik o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev, Uradni list 31/2000 .

Izpostavljeni prispevki

 • Reševalni pas
  Reševalni pas

  PROSIMO UPOŠTEVAJTE PREDNOSTNA VOZILA IN S PRAVILNIM RAZVRŠČANJEM VOZIL VZPOSTAVITE REŠEVALNI PAS, KAJTI NASLEDNJIČ BOSTE MOGOČE POTREBOVALI POMOČ RAVNO VI.

  Preberi več...
 • PGE Krško je praznovala 40. letnico obstoja
  PGE Krško je praznovala 40. letnico obstoja

  Spoštovane občanke in občani!

  Poklicna gasilska enota Krško je v letu 2020 praznovala 40. letnico obstoja. Ob tem jubileju bi se radi zahvalili vsem, ki so na kakršen koli način prispevali, da je enota zrastla v eno najmodernejših in največjih enot v Sloveniji.

  Preberi več...
 • 16.3.2021 Podelitev spominskih plaket Vlade RS
  16.3.2021 Podelitev spominskih plaket Vlade RS

  Pod okriljem Združenja slovenskih poklicnih gasilcev (ZSPG), je v torek, 16. marca 2021, pred Centrom za zaščito in reševanje Domžale potekala podelitev spominskih plaket Vlade RS za požrtvovalnost v boju proti COVID-19, ki ju je Centru za zaščito in reševanje Domžale (CZR Domžale) in Poklicni gasilski enoti Celje (PGE Celje) podelil minister za obrambo Matej Tonin.

  Preberi več...