POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO

Polno razit požar
Izjemno visoke temperature
Obvezna vsakodnevna usposabljanja
Zagotavljanje visoke usposobljenosti
Spust iz višin
Potrebna izjemna pripravljenost
Skrb za okolje
Čistilna akcija ribnika
Požar avtomobila
Strokovno gašenje gorečega avtomobila
Kolesarska ekipa
Aktivno udeleževanje kolesarskih tras
Potapljaška enota
Izvajanje rednih potopov
Oseba v zaledenelem ribniku
Strokoven izvlek osebe
Vrvna tehnika
Reševanje iz težko dostopnih globin
Slovenian Bulgarian Croatian Dutch English French German Hungarian Italian Norwegian Polish Russian Spanish Swedish

Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki
Naziv in sedež javnega zavoda:

JAVNI ZAVOD POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO
Tovarniška ulica 19
8270 KRŠKO

 

Odgovorna uradna oseba: Joško Žvar, direktor - poveljnik

 

Telefon: 07/488 05 20
Elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Spletni naslov: http://www.pge-krsko.si

 

Datum prve objave kataloga: 12.09.2014

 

2. Splošni podatki o zavodu

 

   a) Dejavnost zavoda:

O 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah:
- Gašenje in omejevanje širjenja požarov;
- Reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi;
- Reševanje ob nesrečah v cestnem prometu;
- Tehnično reševanje ljudi in živali;
- Tehnično reševanje premoženja ob požarih in drugih nezgodah; - Tehnično pomoč ob nezgodah;
- Začetno omejevanje škode ob ekoloških nezgodah;
- Reševanje ob nesrečah na vodotokih;
- Uporaba gasilske opreme v druge namene;
- Požarno preventivno dejavnost; - Požarno varovanje;
- Pomoč pri požarnovarnostnem usposabljanju;
- Opravljanje požarne straže;
- Izdelava ocene požarne ogroženosti;
- Svetovanje o zadevah s svojega delovnega področja;
- Vzdrževanje svojih objektov in opreme;
- Stalno dopolnilno izobraževanje in usposabljanje svojih delavcev.

M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje:
M 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
- Vzdrževanje in polnjenje gasilnikov in izolirnih dihalnih aparatov;
- Servisiranje gasilske opreme drugim;
- Meritve in redni tehnični nadzor hidrantnega omrežja;
- Preizkušanje gasilno-tehničnih sredstev.

G 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah:
- Prodaja specializirane gasilske opreme.

P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje,izpopolnjevanje in usposabljanje:
- Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom in varstvo pri delu;
- Usposabljanje odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom in varstva pri delu.

 

Preberi več

Izpostavljeni prispevki