POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO

Oseba v zaledenelem ribniku
Strokoven izvlek osebe
Polno razvit požar
Izjemno visoke temperature
Požar avtomobila
Strokovno gašenje gorečega avtomobila
Potapljaška enota
Izvajanje rednih potopov
Vrvna tehnika
Reševanje iz težko dostopnih globin
Skrb za okolje
Čistilna akcija ribnika
Kolesarska ekipa
Aktivno udeleževanje kolesarskih tras
Spust iz višin
Potrebna izjemna pripravljenost
Obvezna vsakodnevna usposabljanja
Zagotavljanje visoke usposobljenosti
slbghrnlenfrdehuitnoplruessv

PGE Krško danes

Operativa

Poklicna gasilska enota Krško je skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč kategorizirana kot poklicna gasilska enota VI. kategorije, ki opravlja preventivne in operativne naloge varstva pred požarom,  naloge zaščite in reševanja ljudi, živali in premoženja ob požarih in drugih naravnih nesrečah na območju občine Krško. Poklicna gasilska enota Krško je tudi enota širšega pomena (GEŠP), ki na osnovi pogodbe z URSZR opravlja  naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi,  industrijskih nesrečah, naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu in ob nesrečah na stoječih in tekočih vodah, ki so javno dobro s katerim upravlja država. Zavod opravlja to dejavnost tudi na območju občin Brežice in Kostanjevica na Krki.

Preberite več ...

Izpostavljeni prispevki