POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO

Kolesarska ekipa
Aktivno udeleževanje kolesarskih tras
Oseba v zaledenelem ribniku
Strokoven izvlek osebe
Požar avtomobila
Strokovno gašenje gorečega avtomobila
Skrb za okolje
Čistilna akcija ribnika
Spust iz višin
Potrebna izjemna pripravljenost
Obvezna vsakodnevna usposabljanja
Zagotavljanje visoke usposobljenosti
Vrvna tehnika
Reševanje iz težko dostopnih globin
Potapljaška enota
Izvajanje rednih potopov
Polno razit požar
Izjemno visoke temperature
slbghrnlenfrdehuitnoplruessv

GVC 24/50-1+2

Mercedes Benz 1528 Atego

Namen vozila: Gasilska avtocisterna
Interna oznaka: V-13
Gasilska oznaka: GVC24/50-1+2
Leto izdelave: 2001
Motor: 205 kW / 278 KM
Pogon: 4 X 4
Gasilna sredstva: voda 5000 l, penilo, 2 x S9, 1 x CO2 5kg
Ostala orodja: 3 x INTERSPIRO, Obleke za vis.temp., motorna žaga itd.
Nadgradnja: PUŠNIK Slovenska Bistrica

Izpostavljeni prispevki