POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO

Požar avtomobila
Strokovno gašenje gorečega avtomobila
Vrvna tehnika
Reševanje iz težko dostopnih globin
Oseba v zaledenelem ribniku
Strokoven izvlek osebe
Kolesarska ekipa
Aktivno udeleževanje kolesarskih tras
Spust iz višin
Potrebna izjemna pripravljenost
Potapljaška enota
Izvajanje rednih potopov
Skrb za okolje
Čistilna akcija ribnika
Polno razit požar
Izjemno visoke temperature
Obvezna vsakodnevna usposabljanja
Zagotavljanje visoke usposobljenosti
slbghrnlenfrdehuitnoplruessv

Kondicijski trening

Vsakodnevno se izvajajo kondicijski treningi v za to namenjenem prostoru. Na razpolago je vrsto naprav in pripomočkov, ki služijo aktivni vadbi. Poleg zgoraj vidnih naprav in pripomočkov so na razpolago tudi strokovna navodila izvajanja vaj, ki preprečujejo morebitne poškodbe in izboljšujejo aktivno vadbo. Vadbe se udeležujejo vsi službujoči gasilci. Pri tem se obdrži in izpopolni kondicijska forma, kjer se tudi sprosti miselna napetost in ustvari pozitivna energija. Enota spodbuja telesno fizično pripravljenost, ki se letno ocenjuje. V letu 2012 je bila pridobljena nova fitnes naprava, ki je še bolj popolnila vadbeni prostor.

V mesecu decembru 2013 je v PGE Krško potekala prenova in preureditev pisarne v trim kabinet, kjer je sedaj omogočeno dodatno pridobivanje psihofizične kondicije v sklopu rednih treningov.
V prenovljenem prostoru se nahajajo naslednje naprave:

   - Sobno kolo TANTURI F60
   -Sobno kolo TANTURI E 40
   -Tekalna steza KETTLER TX1
   -Veslaška naprava KETTLER HKS SELECTION COACH
   -Orbitrek KETTLER HKS selection VITO XS.

Izpostavljeni prispevki