POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO

Oseba v zaledenelem ribniku
Strokoven izvlek osebe
Polno razit požar
Izjemno visoke temperature
Potapljaška enota
Izvajanje rednih potopov
Obvezna vsakodnevna usposabljanja
Zagotavljanje visoke usposobljenosti
Požar avtomobila
Strokovno gašenje gorečega avtomobila
Vrvna tehnika
Reševanje iz težko dostopnih globin
Skrb za okolje
Čistilna akcija ribnika
Kolesarska ekipa
Aktivno udeleževanje kolesarskih tras
Spust iz višin
Potrebna izjemna pripravljenost
Slovenian Bulgarian Croatian Dutch English French German Hungarian Italian Norwegian Polish Russian Spanish Swedish

Statistika intervencij

V letu 2016 smo opravili 592 intervencij, ali povprečno 1,62 intervencije na dan. Vse intervencije so bile izvedene v skladu s pravili stroke in učinkovite. Na opravljeno delo smo prejeli nekaj pohval in nobene pripombe.

Med poklicnimi gasilskimi enotami v Republiki Sloveniji nas število opravljenih intervencij v letu 2016 uvršča v sam vrh opravljenih intervencij. To pogojuje in hkrati opravičuje finančna vlaganja v kadrovsko, materialno in tehnično izgradnjo naše enote.


Preglednica 1: Število opravljenih intervencij na območju regije Posavje po mesecih v letu 2015 in 2016

PGE Krsko Stevilo opravljenih intervencij po mesecih

 

Preglednica 2. Število opravljenih intervencij glede na vrsto v letu 2015 in 2016

PGE Krsko Stevilo opravljenih intervencij glede na vrsto

 

Število intervencij v primerjavi s preteklim letom ne odstopa bistveno in je v okvirih nekaj zadnjih let.


Preglednica 3. Pregled  preventivnih pregledov v letu 2015 in 2016

PGE Krsko Preventivni pregledi

 

PGE Krško v veliki meri izvaja tudi preventivne preglede v smislu varstva pred požari na osnovi pogodbenih obveznosti naših naročnikov.

Gibanje števila intervencij po vrstah je bilo v obravnavanem obdobju dokaj različno, kar najbolje ponazarjajo njihovi indeksi.

Enota se za posredovanje ob vsakovrstnih nesrečah še posebej skrbno in odgovorno pripravlja v organizacijsko kadrovskem in tehničnem pogledu.

Število opravljenih prevozov vode se je v zadnjem letu povečalo zaradi pokrivanja izpadov pri oskrbi z vodo za potrebe podjetja Kostak d.d. Krško.

Izpostavljeni prispevki